„Najdôležitejší vzťah je ten, ktorý máš sám so sebou."

- Jiří Hamerský -

profilova foto2

Iveta Pivarči 

 

Tréning

„Od inšpirácie až po impulz a chuť vykročiť.“

Vzájomná pozitívna interakcia a učenie sa v bezpečnom prostredí vám prinesie hlbšie sebapoznanie a otvorenie sa novým zážitkom.

Koučing

„Iný uhol pohľadu vytvára nové príležitosti.“

Spätnú väzbu občas potrebuje každý.  Koučova podpora a úprimný záujem je predpokladom na vytvorenie nezávislosti.

Poradenstvo

,,Prevezmite plnú zodpovednosť za svoj život."

Stať sa dospelým a zodpovedným za svoj život znamená tiež nebáť sa ukázať a byť viditeľný pre druhých.


 

KONTAKT

Ing. Iveta Pivarči

Certified Professional Coach & Tréner

Tel. číslo: +421 903 576 310

E-mail: office@ivetapivarci.sk

Web: www.ivetapivarci.sk